Velkommen i SIF

Velkommen!

 

Stilling Idrætsforening er en aktiv idrætsforening i Stilling & omegn, der tilbyder håndbold, fodbold, badminton, gymnastik, fitness, tennis, cykling og løb.

 

Stilling IF tilbyder breddeidræt i lokalsamfundet og har medlemmer fra bl.a. Stilling, Virring, Hørning, Fruering og Skanderborg.

 

Vi glæder os også til at se DIG!

Nyheder i SIF

Stilling Idrætsforening

 

Afholder ordinær ekstraordinær generalforsamling mandag d. 7. september 2020 kl. 19:00 i klublokalet i Stilling hallen.

 

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Gennemgang og afstemning om opdateret vedtægter for Stilling IF.

 

Både de nye og opdateret vedtægter kan findes under “Vedtægter” på følgende link: http://stilling-if.dk/sif/

 

De væsentlige punkter i de ”nye” vedtægter er opsummeret her:

  • Vedtægterne er opdateret efter DGI´s anbefalinger for en flere strenget forening. Det er hovedsagligt sprog/udtryk der er forandret.
  • I de nye vedtægter er det muligt for passive medlemmer at deltage i bestyrelsesarbejde i FU og afdelingsbestyrelserne.
  • Beslutningsgrundlaget er blevet flyttet mere ud i afdelingerne (decentraliseret), så dem der har fingeren på pulsen, også er dem der er beslutningstager.
  • Hovedformand/hovedkassere vælges nu for to år afgangen i stedet for et år, så de følger resten af bestyrelserne i foreningen.
  • Hovedbestyrelsen består af en repræsentant for alle afdelinger + forretningsudvalget. Dette har været praksis de sidste mange år, men er nu indskrevet i vedtægterne.
  • Hvis en afdelingsbestyrelse ikke kan vælges på generalforsamlingen, kan FU overtage ledelsen i op til 5 måneder. Derefter vurderes det om afdelingen skal nedlægges eller der er en reel chance for at finde en bestyrelse.
  • Perioden hvor en afdeling kan drives med færre end 20 aktive medlemmer, er blevet forlænget til 15 måneder, så de enkelte afdelingsbestyrelser har mulighed for at få lavet en plan for, hvordan de vil ”skaffe” flere medlemmer.

 

Vi glæder os til at se jer alle!

 

27/08/20
Se alle nyheder