Velkommen i SIF

Velkommen!

 

Stilling Idrætsforening er en aktiv idrætsforening i Stilling & omegn, der tilbyder håndbold, fodbold, badminton, gymnastik, fitness, tennis, cykling og løb.

 

Stilling IF tilbyder breddeidræt i lokalsamfundet og har medlemmer fra bl.a. Stilling, Virring, Hørning, Fruering og Skanderborg.

 

Vi glæder os også til at se DIG!

Nyheder i SIF

Stilling Idrætsforening

 

Afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 12. august 2020 kl. 19:00 i klublokalet i Stilling hallen.

 

Det er fælles generalforsamling for følgende afdelinger: Gymnastik, Fitness, Fodbold, Håndbold, Tennis, Badminton, Cykelklubben, Løbeklubben og Hovedafdelingen herunder Cykeludvalget, Familieidræt og Damefrokost.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være hovedformanden i hænde senest d. 01-08-2020 pr. mail.

 

Formændenes beretninger kan læses på www.stilling-if.dk fra d. 20-03-2020, de vil også være tilgængelig på dagen.

 

Der vil umiddelbart i forlængelse af den ordinære generalforsamling d. 12-08-2020, blive afhold ekstraordinær hovedgeneralforsamling i klublokalet i Stilling hallen, hvor det indkommende forslag om vedtægtsændringer fra Hovedbestyrelsen vil blive behandlet, hvis dette stemmes igennem på den ordinære generalforsamling.

Forslag til vedtægtsændringer kan findes på www.stilling-if.dk/sif/

 

Glæder os til at se jer alle!

Se alle nyheder