Årsberetning 2018 Stilling Løbeklub. Året sluttede meget bedre end det begyndte. Efter et frafald i starten af året, blev efteråret en genskabning af den løbeklub vi alle gerne vil være med i. Vores næstformand Jesper arrangerede at vi må bruge tennisklubbens klubhus som vores klubhus om vinteren og det...

Formandsberetning for Stilling Fitness 2018 har været et jubilæums år for Stilling Fitness, da vi i oktober måned kunne fejre 10 års jubilæum. Dette blev mærkeret med et Åbent Hus arrangement, hvor vi for første gang virkelig troede på markedsføringen på sociale medier, og det gav en rigtig god respons fra...

Et stort fokusområde fra bestyrelsens side i 2018, har været god opførsel. Dette gælder både spillere, trænere samt forældre på sidelinjen. Vi har desværre haft nogle uheldige situationer fra flere sider, derfor har vi lavet et nyt sæt retningslinjer, som vi forventer at alle medlemmer og frivillige under Stilling Fodbold...

Fodbolds bestyrelse ønsker at øge spilleglæden og højne vores renomme hos de andre klubber. Vi forventer at spillerne er loyale overfor klubben. Ved illoyalitet, kan eksklusion komme på tale. Som bestyrelse forventer vi at du opfører dig ordentlig til kampe, både når du er på banen eller...