Nyt IT og bookingsystem i Stilling Fitness

I forbindelse med overgangen til vores nye IT og bookingsystem, er her et par ting du skal være opmærksom på.

 • Nyt medlemsnummer (sifxxxx)
 • Vores opsyn registrerer dig, når du kommer
 • Booking af holdtræning
 • Fornyelse af medlemskab
 • Nye priser og betalingsmetode
 • Pause/stop af medlemskab

Nyt medlemsnummer (sifxxxx) Dit medlemsnummer er ændret til SIFxxxx, hvor xxxx er det nuværende medlemsnummer f.eks. nuværende medlemsnummer 150 bliver til SIF150.

Vores opsyn registrerer dig når du kommer Fremover skal du altid melde ankomst hos opsyn før du starter din træning, også selvom du har tilmeldt dig en holdtræning hjemmefra. Booking af holdtræning Download applikationen Sport Solution Booking på din smartphone eller login på vores hjemmeside [CenterWebsite].   1) Indtast dit medlemsnummer: [Username] og din kode, som er de første fire cifre i dit personnummer. Du kan nu tilmelde dig holdtræning.

Fornyelse af medlemskab Når dit nuværende medlemskab udløber, kan du selv på https://booking.sport-solutions.dk/#/login Vælg det medlemskab der passer bedst til dig. Du kan også altid tage kontakt til vores opsyn i Stilling Fitness, som hjælper dig med at oprette dit nye medlemskab.

Nye priser og betalingsmetode Nye priser gældende pr. 1. oktober 2017

 • 200 kr. for 1 måned med automatisk forlængelse via DIBS/korttræk. Trukne beløb tilbagebetales ikke. Medlemskab betales månedsvis forud.
 • 1.800 kr. for 1 år uden automatisk forlængelse dvs. du ved udløb aktivt skal betale for det næste 1 år eller hvilket medlemskab der ønskes
 • 450 kr. for 10 klip gældende i 12 måneder uden automatisk forlængelse dvs. du ved brug/udløb aktivt skal betale for nyt medlemskab
 • Familiemedlemskab for 4.500 kr. for alle hjemmeboende på bopælen. Send mail med navn/medlemsnr. på alle i familien, som skal aktiveres
 • 50 kr. for gæstetræning betales i centret kontant til opsyn
 • de nye lavere priser medfører, at der er ens priser for alle uanset alder

Betalingen er fra den dato du forlænger dit medlemskab, men fremtidige medlemskaber følger kalendermåneden. Du vil derfor første gang blive opkrævet et mindre beløb for resten af måneden og herefter for den følgende måned. Eks.: Fornyer du eksempelvis d. 14. oktober, så vil betalingen være 116 kr. for resten af oktober og 200 kr. for næste hele måned. Hele beløbet, 316 kr., bliver trukket på kortet d. 1. i måneden

Pause/stop af medlemskab Stop af løbende medlemsbetaling kan kun ske ved at skrive til stillingfitness.i.f@gmail.com! Her sikrer vi stop af betaling og kvitterer på mailen. Det er ikke muligt selv at stoppe betaling, og det kan ikke gøres i centret! Du kan til enhver tid henvende dig i receptionen ved vores opsyn og få svar på de spørgsmål du måtte have.

Vi glæder os til at se dig i centeret!

De bedste hilsner

Stilling Fitness