Retningslinjer for spillere i Stilling IF. Fodbold

Fodbolds bestyrelse ønsker at øge spilleglæden og højne vores renomme hos de andre klubber.

Vi forventer at spillerne er loyale overfor klubben. Ved illoyalitet, kan eksklusion komme på tale.

Som bestyrelse forventer vi at du opfører dig ordentlig til kampe, både når du er på banen eller sidder på bænken.

Alle spillere og trænere giver hånd til modstandere og dommere, før og efter kampen.

Alle gule og røde kort vil blive vurderet af bestyrelsen, specielt kort givet for dårlig/usportslig opførsel, vil vi slå ned på.

Bestyrelsen vil tildele ekstra spilledages karantæne og indkalde spillerne til samtale, når det skønnes nødvendigt.

I grelle tilfælde, gentagelses tilfælde, vil spillerne kunne blive ekskluderet fra klubben.

Alle boder fra DBU, skal betales af spilleren, indtil boden er betalt, er spilleren ikke kampberettiget.