Årsberetning 2018. Stilling IF Fodbold.

Et stort fokusområde fra bestyrelsens side i 2018, har været god opførsel. Dette gælder både spillere, trænere samt forældre på sidelinjen. Vi har desværre haft nogle uheldige situationer fra flere sider, derfor har vi lavet et nyt sæt retningslinjer, som vi forventer at alle medlemmer og frivillige under Stilling Fodbold vil respektere. Da det er et vigtigt område for bestyrelsen, har vi valgt at kunne uddele ekstra karantæne til de spillere og trænere, hvor det vurderes nødvendigt. Stilling Fodbold skal være et sted, hvor der er plads til alle, dog skal man respektere og efterleve de retningslinjer vi har.

Damesenior kører videre på 2. sæson, og vi er glade for både at have en dame- og herresenior afdeling.

Herresenior er kommet på 50+ spillere, så det er positivt at det er et attraktivt hold, men det er en ulempe at vi kun har haft 1 træner hertil. Vi håber dog at vi har løst problemet, da der er en forældre der har trådt til, og tilbudt sin hjælp som træner fra start 2019.

SSV samarbejde med Solbjerg og Virring. Dette samarbejde har vi desværre brugt alt for meget energi på i 2018. Der har bestemt ikke været enighed mellem forældrekredsen og bestyrelsen om driften af dette samarbejde. Sammenholdt med antallet af spillere i SSV, er det beklageligt for de andre hold i klubben, at så meget energi er gået dertil.

I 2018 var det 2. gang med Stilling Byfest. Vi havde en velbesøgt dag på banerne ved Hallen,

Vi har i år udvidet teltet, så der er plads til flere spisende gæster og fortsætter med livemusik.

Så sæt stort kryds i kalenderen lørdag d. 15 juni.

Klubsamarbejdet under AGF, har vi forlænget med tre år. Søren Gehrt er stadigvæk en del af den styregruppe der står bag. Vi har stadigvæk et par tidligere spillere med i førsteholdstruppen i AGF, Alexander Ammitzbøll og Magnus Kaastrup (SSV).

Til sidst skal der lyde en rigtig stor tak til alle vores spillere, deres forældre, vores sponsorer og de mange frivillige, vi har i fodboldafdelingen. Uden denne hjælp var der ingen fodbold.

Jeg vil også gerne sige tak til de andre i fodboldbestyrelsen for deres kæmpe arbejde.

Formand, Morten Bjerre