Beretning Stilling Fitness 2018

Formandsberetning for Stilling Fitness

2018 har været et jubilæums år for Stilling Fitness, da vi i oktober måned kunne fejre 10 års jubilæum. Dette blev mærkeret med et Åbent Hus arrangement, hvor vi for første gang virkelig troede på markedsføringen på sociale medier, og det gav en rigtig god respons fra vores ”gamle” medlemmer, men der kom heldigvis også en masse nye forbi på dagen.

Siden jubilæumsdagen har vi oplevet en stor tilgang af medlemmer. Det er specielt unge nye medlemmer vi har fået, og  vi må ærligt sige vi ikke rigtig ved hvorfor, men det har gennem en del år været et ønske for os, at vi fik en bedre fordeling mellem unge og ældre medlemmer, da det giver et godt liv i træningslokalerne, og samtidig også en bedre spredning over de timer vi har åben.

I året der er gået har vi desværre også sagt farvel til Joan som formand, hun var desværre nødsagt til at trække sig midt på året af personlige årsager. Vi kan alle takke Joan for hendes kæmpe indsats som formand igennem hendes år i fitnessbestyrelsen, hvor hun virkelig har været med til, at udvikle Stilling Fitness fra en ide til at være en fast del af Stilling IF.

Vi har også sagt farvel til en del opsyn/instruktører i løbet af året, men heldigvis er der kommet nye til. Vi er dog på udkig efter et par nye instruktører, da vi gerne vil udvide muligheden for flere hold, så alle vores medlemmers ønsker kan blive opfyldt.

Fitness har gennem det sidste år også lavet nogle store investeringer, hvor vi har indkøbt to nye crosstrainere, da det var på tide at få udskiftet de gamle. Den ene var gået i stykker, og den anden stod overfor en større reparation.

Økonomisk er vi på vej til at genopbygge vores egenkapital, så vi altid har mulighed for at lave store investeringer, når de store og dyre maskiner skal udskiftes.

Vi vil i 2019 forsøge at fortsætte den positive medlemsudvikling, dette vil vi gøre ved at synliggøre Stilling Fitness endnu mere i lokalområdet på de sociale medier, så flere folk ved hvad vi tilbyder, og gøre opmærksom på at der et lokalt fitness alternativ i idrætsforeningens regi frem for de store centre, hvor drivkraften er overskud/kapital.

Vi vil også forsøge at få flere kvindelige medlemmer, da det på nuværende tidspunkt er en stærkt underrepræsenteret gruppe i vores medlemskartotek. Specielt hvis vi ser i gruppen under 25 år. Så her er der en stor uopdyrket potentiale.

På vegne af Stilling IF – Fitness

Ulrik Dam Laursen