Velkommen i SIF

Velkommen!

 

Stilling Idrætsforening er en aktiv idrætsforening i Stilling & omegn, der tilbyder håndbold, fodbold, badminton, gymnastik, fitness, tennis, cykling og løb.

 

Stilling IF tilbyder breddeidræt i lokalsamfundet og har medlemmer fra bl.a. Stilling, Virring, Hørning, Fruering og Skanderborg.

 

Vi glæder os også til at se DIG!

Nyheder i SIF

Stilling Idrætsforening		
26/04/22

Referat fra generalforsamlingen

 

Hermed endeligt referat fra generalforsamlingen d. 26. marts:

Referat
27/03/22

Møde om caféen i Stilling Hallen

Søndag d. 3. april kl. 10:00 i Klublokalet i Stilling Hallen.

 

FU vil gerne invitere til møde for alle, der er interesseret i at yde en indsats for at skabe ekstra liv og fællesskab omkring Stilling Hallen og cafeteriet.

 

Planen er at fremvise lokalerne samt at drøfte idéer og initiativer til at få mere liv i og omkring Hallen og cafeteriet.

 

Hvis det lyder som noget for dig så kom frisk!

 

Med venlig hilsen,

FU

11/03/22

Dagsorden til Generalforsamlingen

Lørdag d. 26. marts kl. 11:00 i Klublokalet i Stilling Hallen.

 

Klik på nedenstående for at se dagsordenen:

Dagsorden
Nøgletal
20/02/22

Generalforsamling Stilling IF

Stilling Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling

Lørdag d. 26. marts kl. 11:00 i Klublokalet i Stilling Hallen.

 

Det er fælles generalforsamling for følgende afdelinger: Gymnastik, Fitness, Fodbold, Håndbold, Badminton, Cykelklubben, Løbeklubben og Hovedafdelingen herunder Cykeludvalget.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være hovedformanden i hænde senest d. 4. marts pr. mail.

 

Formændenes beretninger kan læses på www.stilling-if.dk fra d. 18. marts 2022, de vil også være tilgængelig på dagen.

 

Vi glæder os til at se jer alle!

 

Med venlig hilsen FU Stilling IF

14/02/22

Generalforsamling SIF’s Venner

Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 18.30 i Klublokalet, Stilling Hallen.

 

Dagsorden:

  • Valg af dirigent.
  • Beretning fra bestyrelsen.
  • Fremlæggelse af regnskab.
  • Indkommende forslag.
  • Valg af bestyrelses medlemmer.
  • Evt.

 

SIF’s Venner er en støtteforening til Stilling Idrætsforening, hvor børne- og ungdomshold kan søge om tilskud, når de skal til stævne i ind- og udlandet.

Der kan også søges om tilskud, hvis et eller flere hold i en afdeling el. på tværs af afdelinger vil lave social arrangementer mm.

 

På vegne af SIF’s Venner

Jette Damsgaard.

21/09/21

TAK FOR HJÆLPEN

49.883 kr. til SIF’s venner!

 

Som en helt naturlig del af lokalsamfundet er vi igen i år glade for at kunne støtte lokalsporten.

 

“Støtter du lokalt – så kan vi støtte lokalt”

 

SuperBrugsen, OK og SIF’s venners gode samarbejde har gjort, at vi netop har udbetalt 49.883 kr.

 

Beløbet er ekstra stort i år, da vi støtter med EKSTRA 30%. Det gør vi som ekstra hjælp oven på en svær tid under coronapandemien.

 

Vi håber, at beløbet er med til at give rigtig mange gode oplevelser i vores lokale idrætsforening.

 

Med SuperHilsen

DIN lokale SuperBrugsen Stilling

Se alle nyheder