Velkommen i SIF

Velkommen!

 

Stilling Idrætsforening er en aktiv idrætsforening i Stilling & omegn, der tilbyder håndbold, fodbold, badminton, gymnastik, fitness, tennis, cykling og løb.

 

Stilling IF tilbyder breddeidræt i lokalsamfundet og har medlemmer fra bl.a. Stilling, Virring, Hørning, Fruering og Skanderborg.

 

Vi glæder os også til at se DIG!

Nyheder i SIF

Stilling Idrætsforening		
18/03/23

Generalforsamling for SIF’s Venner

Hermed indkaldelse samt dagsorden for generalforsamlingen for SIF’s Venner:

Indkaldelse og dagsorden
12/02/23

Dagsorden og nøgletal til generalforsamling

Lørdag d. 25. marts 2023 kl. 11:00 i klublokalet i Stilling hallen. 

 

Vedhæftet findes dagorden samt nøgletal til generalforsamlingen:

Dagsorden
Nøgletal
12/02/23

Stilling Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling

Lørdag d. 25. marts 2023 kl. 11:00 i klublokalet i Stilling hallen. 

 

Det er fælles generalforsamling for følgende afdelinger: Gymnastik, Fitness, Fodbold, Håndbold, Badminton, Cykelklubben, Løbeklubben og Hovedafdelingen herunder Cykeludvalget.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være hovedformanden i hænde senest d. 3. marts pr. mail. fu@stiling-if.dk

 

Formændenes beretninger kan læses på www.stilling-if.dk fra d. 15. marts 2022. De vil også være tilgængelig på dagen.

 

Vi glæder os til at se jer alle!

Se alle nyheder